top of page

 פיתוח קול אישי 

"אם אתה יכול לדבר אתה יכול לשיר"

     ( פתגם אפריקאי)      

   לשיר את עצמך

    TL 0507-992285

       ? אוהבים לשיר      
? תמיד חלמתם לשיר ולא רק באמבטיה

עדויות של תלמידים

עדויות של תלמידים

עדויות של תלמידים
Search video...
עדות של אביגדור

עדות של אביגדור

00:30
Play Video
עדות של גיא

עדות של גיא

01:16
Play Video
עדות של בר

עדות של בר

00:25
Play Video
עדות של  אביגייל

עדות של אביגייל

01:07
Play Video
 קצת איתי